STAND-UP

About us // O nas

Everything has started on International Long-Term Training Course about Human Rights Education where few girls (Marta Głaczyńska, Agnieszka Pokrywka, Marta Stetsula, Sophie Wintzer) from One World Association and Poznan Academy of Fine Arts Student Society started to develop together project.

One World Association – is an organization which promotes the idea of peace and mutual understanding and realizes its aims by many projects like long- and short-term voluntaries, trainings, youth exchange, workshops etc.

Poznan Academy of Fine Arts Student Society is an association of young, active artists and art curators whose domain is to promote art and culture and to integrate the students community by organizing exhibitions, festivals and meetings.

Connecting aims and activities of both organizations  has come into being “STAND-UP. Art about Human Rights” project which present different points of view on Human Rights issue and raise awareness about them by presenting art works of young activists artists from different countries, societies and cultures.

That’s why STAND-UP project  responds to the growing needs for acceptance and respect to diversity, dialog and social reflection.

These girls are us! 😉

——————–

Wszystko zaczęło się podczas międzynarodowego, długoterminowego projektu dotyczącego edukacji praw człowieka, gdzie kilka dziewczyn (Marta Głaczyńska, Agnieszka Pokrywka, Marta Stetsula, Sophie Wintzer) ze Stowarzyszenia Jeden Świat oraz Koła Naukowego Studentów Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu zaczęły pracować nad wspólnym projektem.

Organizacja Jeden Świat promuje idee pokoju i wzajemnego porozumienia, realizująca swoje cele poprzez liczne projekty takie jak wolontariaty krótko- i długoterminowe, szkolenia, wymianę młodzieży, workshopy i inne akcje.

Koło Naukowe Studentów Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu to zrzeszenie młodych, aktywnych artystów, których ideą jest promowanie kultury i sztuki jak również integracja środowiska akademickiego.

Łącząc cele i zainteresowania tych dwóch organizacji powstał projekt “STAND-UP. Sztuka o prawach człowieka”, w ramach którego ów dziewczyny pragnęły zorganizować wystawę prac młodych artystów i aktywistów, z różnych krajów, kultur, społeczności, w których znajduje swoje odbicie współczesna problematyka Praw Człowieka.

W ten sposób chciały przyczyniać się do wzrostu świadomości o tej tematyce oraz promować dialog, aktywność obywatelską i społeczną refleksję.

Te dziewczyny to my;)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: