STAND-UP

Sarawut Chutiwongpeti (TH) “24 hours” (net art project), www.chutiwongpeti.info

In STAND-UP artists on February 20, 2009 at 9:37 pm

Sarawut Chutiwongpeti

Sarawut Chutiwongpeti was bor in Thailand. He graduated from the Department of Fine and Applied Arts at Chulalongkorn University in 1996. Since graduation, he has been working as a media artist with Cyber Lab at the Center of Academic Resources, Chulalongkorn University. He works in the realm of contemporary art and is interested in revealing the unexplored facets of experience. In 1998-2009, he secured funding and traveled as a visiting artist/researcher to several countries such as: Canada, the United States of America, Denmark, Finland, Norway, Sweden, Slovenia, Slovakia, Hungary, Croatia, Austria, Italy, Germany, Egypt, Singapore, Malaysia, Korea and Japan.

24 hours

“ALL AROUND US ARE RACIAL AND TRIBAL, WAR, BORDER, PHENOMENON,TRAGEDY, VICTIM, CONFUSE AND CONFLICT. HOW ARE WE TO INTERPRET THESE — SIGNS OF THE TIMES — IN THEIR PROPER CONTEXT?”

The goal of this work is to investigate the expressive possibilities of conceptual visual language and to develop Collaborative New Art as part of both Contemporary Art/Contemporary Global Structure and the Technological Civilization in which we live today. I am especially interested in finding out how contemporary art can enhance the distribution of information and foster a profound universality in the human nature and cross-cultural artistic and critical collaboration. The meaning of the very possibility to enrich contemporary art may also come into question. In my inquiry, I am guided by the following set of questions: Are sensations-reactions to contemporary art still significant today? In what way and how can contemporary art theory and practice address and help solve today’s global problems? And finally, Can contemporary conceptual art disclose the corrupted social values in mega polices and create a bridge between the present and the future generations?.

sch

Sarawut Chutiwongpeti

urodził się w Tajlandii. Ukończył Wydział Sztuk Pięknych i Stosowanych na Uniwersytecie Chulalongkorn w 1996 roku. Od tego czasu pracuje jako artysta medialny w Pracowni Multimedialnej w Akademickim Centrum Zasobów Informacyjnych na Uniwersytecie Chulalongkorn .Jego domeną jest sztuka współczesna. Interesuje go odkrywanie niezbadanych aspektów ludzkiego doświadczenia. W latach 1998-2009 zdobył fundusze, dzięki którym odwiedził jako artysta/naukowiec wizytujący takie kraje jak: Kanada, Stany Zjednoczone, Dania, Finlandia, Norwegia, Szwecja, Słowenia, Słowacja, Węgry, Chorwacja, Austria, Włochy, Niemcy, Egipt, Singapur, Malezja, Korea i Japonia.

24 godziny

RASA I PLEMIĘ WSZĘDZIE WOKÓŁ NAS, WOJNA, GRANICA, ZJAWISKO, TRAGEDIA, OFIARA, DEZORIENTACJA I KONFLIKT. JAK TO NALEŻY INTERPRETOWAĆ-ZNAKI CZASU – W ICH WŁAŚCIWYM KONTEKŚCIE?

Celem tej pracy jest zbadanie możliwości ekspresyjnych konceptualnego języka obrazu i rozwój Nowej Wspólnej Sztuki jako części Sztuki Współczesnej/ Współczesnej Struktury Globalnej i Cywilizacji Technologicznej, w której obecnie żyjemy. Jestem zwłaszcza zainteresowany odkrywaniem tego, jak sztuka współczesna może rozszerzyć zasięg przekazu informacji i promować głęboki uniwersalizm natury ludzkiej oraz międzykulturową artystyczną i krytyczna współpracę. Sama możliwość wzbogacenia współczesnej sztuki również może być kwestionowana. W moich poszukiwaniach staram się odpowiedzieć na następujące pytania. Czy odczucia-reakcje na sztukę współczesną nadal coś znaczą? W jaki sposób teoria i praktyka sztuki współczesnej może rozwiązać aktualne światowe problemy? Jako ostatnie pytanie: czy współczesna sztuka konceptualna może obnażyć zdewaluowane wartości społeczne w megapolis i zbudować most pomiędzy obecnym i przyszłym pokoleniem?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: