STAND-UP

looking for activists-artists // poszukujemy aktywistów -artystów

In call on January 15, 2009 at 12:43 pm

Dear Activist / Artist / Activist-Artist,

One World Association which acts as a part of the Service Civil International organization and Poznan Academy of Fine Arts Student Society in a frame of International Long-Term Training Course about Human Rights Education are going to prepare an exhibition focusing on Human Rights issue.

One World Association – is an organization which promotes the idea of peace and mutual understanding and realizes its aims by many projects like long- and short-term voluntaries, trainings, youth exchange, workshops etc.

Poznan Academy of Fine Arts Student Society is an association of young, active artists and art curators whose domain is to promote art and culture and to integrate the students community by organizing exhibitions, festivals and meetings.

Connecting aims and activities of both organizations we want to present different points of view on Human Rights issue and raise awareness about them by presenting art works of young activists artists from different countries, societies and cultures. We believe that such people are playing an important role stirring the collective conscience of audience through their works. We also thing that exhibitions, media projects, film projections, workshops focusing on Human Rights problems and networking people interested in such subject can lead to social change.

Our project, Stand-up. Art about Human Rights, will respond to the growing needs for acceptance and respect to diversity, dialog and social reflection. We believe that art is a right medium to communicate with local community. We want also create opportunity for young, active art-makers to expresses their selves and equally contribute to a more conscious and creative society which will be able to hear and speak about Human Rights problems.

In the first part of March 2009 we are planning to organize one week exhibition in Poznan (Poland) also with several punctual events like for example evening film projections, outdoor actions and workshops.

That’s why we are looking for activists-artists for whom the subject of breaking Human Rights is somehow close or even personal. Documentation of proposed works/projects with filled application form (you can find it on our blog) please send by e-mail: hrart@jedenswiat.org.pl till 8th of February 2009. More information on: https://hrart.wordpress.com .

We want to underline that we have very low budget. But we believe that you will be able to be part of our initiative.

We would be thankful for your involvement.

We’re looking forward to hearing from you.

Yours sincerely,

Sophie Wintzer, Marta Stetsula, Marta Głaczyńska //SCI-Poland//

and Agnieszka Pokrywka //Poznan Academy of Fine Arts Student Society//

——————–

Do wszystkich Aktywistów, Artystów, Aktywistów – Artystów, Artystów – Aktywistów,

Stowarzyszenie Jeden Świat, będące polskim oddziałem międzynarodowej organizacji Service Civil International (SCI) i Koło Naukowe Studentów Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, w ramach międzynarodowego, długoterminowego projektu zamierza przygotować wystawę dotyczącą praw człowieka.

Organizacja Jeden Świat promuje idee pokoju i wzajemnego porozumienia, realizująca swoje cele poprzez liczne projekty takie jak wolontariaty krótko- i długoterminowe, szkolenia, wymianę młodzieży, workshopy i inne akcje.

Koło Naukowe Studentów Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu to zrzeszenie młodych, aktywnych artystów, których ideą jest promowanie kultury i sztuki jak również integracja środowiska akademickiego.

Łącząc cele i zainteresowania tych dwóch organizacji powstał projekt “Stand-up”. Sztuka o prawach człowieka, w ramach którego pragniemy zorganizować wystawę prac młodych artystów i aktywistów, z różnych krajów, kultur, społeczności, w których znajduje swoje odbicie współczesna problematyka Praw Człowieka. W ten sposób chcemy przyczyniać się do wzrostu świadomości o tej tematyce oraz promować dialog, aktywność obywatelską i społeczną refleksję.

Dlatego poszukujemy młodych, niezależnych twórców, aktywistów -artystów, dla których tematyka Praw Człowieka jest w jakiś sposób bliska. Dokumentacje proponowanych prac/ projektów z wypełnionym formularzem aplikacyjnym (znajdziesz go w załączniku) proszę przesyłać na adres e-mail: hrart@jedenswiat.org.pl do 8.02.2009.

Całe wydarzenie odbędzie się w Poznaniu, w pierwszej połowie marca 2009. Obok wystawy planujemy także projekcje filmów, koncerty, warsztaty skupiające się na ww. tematyce, które mogą stać się dodatkową okazją do wolnej dyskusji, wymiany poglądów, konfrontacji różnych punktów widzenia uczestników: twórców i publiczności.

Będziemy bardzo wdzięczne za Twoje zaangażowanie.

Czekamy na Twoją odpowiedź i zapraszamy do śledzenia rozwoju naszego projektu na https://hrart.wordpress.com.

Pozdrawiamy,

Sophie Wintzer, Marta Stetsula, Marta Głaczyńska //Stowarzyszenie Jeden Świat, SCI-Poland//

i Agnieszka Pokrywka //Koło Naukowe Studentów ASP Poznań//

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: