STAND-UP

Application form // Formularz aplikacyjny

In call on January 15, 2009 at 12:54 pm

Call for works / projects: “Stand-up”. Art about Human Rights


Submission Deadline : February 8th, 2009

Realization of the project: first part of March 2009 Poznan (Poland)

To participate please complete this form and prepare documentation of your works/projects

(not bigger than 10 MB) and send it back as attachment by e- mail.

submission address: hrart@jedenswiat.org.pl

check us on:

https://hrart.wordpress.com

For additional information please contact:

Agnieszka Pokrywka

+ 48693413122

agnieszka.pokrywka@gmail.com


Presentation:

One World Association which acts as a part of the Service Civil International organization and Poznan Academy of Fine Arts Student Society in a frame of International Long-Term Training Course about Human Rights Education are going to prepare an exhibition focusing on Human Rights issue.

One World Association – is an organization which promotes the idea of peace and mutual understanding and realizes its aims by many projects like long- and short-term voluntaries, trainings, youth exchange, workshops etc.

Poznan Academy of Fine Arts Student Society is an association of young, active artists and art curators whose domain is to promote art and culture and to integrate the students community by organizing exhibitions, festivals and meetings.

Connecting aims and activities of both organizations we want to present different points of view on Human Rights issue and raise awareness about them by presenting art works of young activists artists from different countries, societies and cultures.

The Theme

Stand-up”. Art about Human Rights project will respond to the growing needs for acceptance and respect to diversity, dialog and social reflection. We believe that art is a right medium to communicate with local community. We want also create opportunity for young, active art-makers to expresses their selves and equally contribute to a more conscious and creative society which will be able to hear and speak about Human Rights problems.


What we are looking for:

We are interested in art works / projects / other actions which are somehow connected with Human Rights problems which will be exhibited in gallery space in Poznan (Poland). Because of low budget we are looking for mainly digital works or others which don’t need high expenses for their transport and realization. We also encourage outdoor activities all over Poznan

Conditions:

The selected works will be exhibited in Poznan (Poland), in a frame of Art in Human Rights Education Project (working name).

As thing stand now, the project budget is very low so we can’t provide for this moment covering expenses of transport and realization of your work or reimbursement of travel and accommodation costs. Still we are looking for some financial support which can change this uncomfortable situation. We would be appreciate if you seek alternative ways of financing your expenses.

Submission form for STAND-UP

(please copy and paste this submission form to the .doc file and send us via e-mail)

Information about artist(s)

Name:

Surname:

Female / Male:

Age:

Job:

Your country of origin:

Communicative languages:

Organization (if applicable):

Address:

Phone / Mobile:

E-mail:

Website:

Skype/messenger/other id:

Information about artwork

Title of the work:

Type /technique of the work:

Year of creation:

Conceptual description of the work:

How do you see connection between your work and Human Rights issues and Human Rights Education values

Technical description / requirements / required exhibition space / number, dimension and weight of the work:

Equipments to be provided by festival organization / equipments provided by the artist:

Required assistance during the installment / required assistance during the exhibition:

Necessary financial support for your participation in the project and work realization (optional):

Would you like to participate personally in our project or just send us your works? What is the reason of your participation will?

Any additional information:

List of documents which you attached to this submission (photos of the work or other illustrative materials, technical / plan, CV or your short biography, other things which can the best describe idea of your proposed work / project / activity ). Please zip the attachments and rename as the_title_of_artwork.zip:

Do you agree to use some of your work documentation / description in materials promoting “Stand-up”. Art about Human Rights?

———————

Zaproszenie do udziału w projekcie „Stand-up”. Sztuka o prawach człowieka

termin nadsyłania zgłoszeń : 8.02.2009

planowana data i miejsce realizacji projektu: pierwsza połowa marca 2009 (Poznań)

Wypełniony poniższy formularz, Twoją notkę biograficzną lub CV oraz dokumentację (zdjęcia lub inne ilustracyjne materiały, plany, które najlepiej opiszą ideę Twojego projektu, pracy, działania) należy wysłać w postaci folderu „tytul_pracy.zip.” (do 10MB) na

adres e-mail: hrart@jedenswiat.org.pl

zapraszamy do śledzenia rozwoju naszego projektu na:

https://hrart.wordpress.com

dodatkowe informacje:

Agnieszka Pokrywka

+ 48693413122

agnieszka.pokrywka@gmail.com

Prezentacja projektu:

Stowarzyszenie Jeden Świat, będące polskim oddziałem międzynarodowej organizacji Service Civil International (SCI) i Koło Naukowe Studentów Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, w ramach międzynarodowego, długoterminowego projektu zamierza przygotować wystawę dotyczącą praw człowieka.

Organizacja Jeden Świat promuje idee pokoju i wzajemnego porozumienia, realizująca swoje cele poprzez liczne projekty takie jak wolontariaty krótko- i długoterminowe, szkolenia, wymianę młodzieży, workshopy i inne akcje.

Koło Naukowe Studentów Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu to zrzeszenie młodych, aktywnych artystów, których ideą jest promowanie kultury i sztuki jak również integracja środowiska akademickiego.

Łącząc cele i zainteresowania tych dwóch organizacji powstał projekt “Stand-up.” Sztuka o prawach człowieka, w ramach którego pragniemy zorganizować wystawę prac młodych artystów i aktywistów, z różnych krajów, kultur, społeczności, w których znajduje swoje odbicie współczesna problematyka Praw Człowieka.

Kogo szukamy:

Poszukujemy młodych, niezależnych twórców, aktywistów -artystów, którym bliska jest tematyka Praw Człowieka i którzy chcieliby zaprezentować swoje prace/projekty podczas tygodniowej wystawy w pierwszej połowie marca 2009 w Poznaniu.

Warunki:

Wybrane prace będą zaprezentowane w Poznaniu na wystawie zorganizowanej w ramach projektu „Sztuka w Edukacji Praw Człowieka”(nazwa robocza)

Nie posiadamy zbyt oszałamiającego budżetu dlatego, na dzień dzisiejszy, nie jesteśmy w stanie zaoferować uczestniczącym w wystawie twórcom pokrycia kosztów przejazdu, transportu i realizacji ich prac. Jednak ciągle poszukujemy dodatkowych funduszy, które mogą zmienić tą sytuację. Będziemy jednakże bardzo wdzięczni jeżeli poszukasz, również we własnym zakresie, alternatywnych dróg dofinansowania Twojego uczestnictwa w tym projekcie.

Stand-up”. Sztuka o prawach człowieka

Formularz zgłoszeniowy

(proszę o skopiowanie skopiowanie i wklejenie poniższego formularza do pliku .doc i wysłanie na podany wyżej adres e-mail)

Informacje o artyście

imię i nazwisko:

wiek:

czym się aktualnie zajmujesz (studia, praca itd.):

kraj Twojego pochodzenia:

języki, którymi posługujesz się w stopniu komunikatywnym:

organizacja, grupa artystyczna, w której działalność jesteś zaangażowany:

adres:

telefon:

E-mail:

www:

skype lub inny komunikator:

Informacje o proponowanej pracy/proponowanym projekcie:

tytuł:

Technika, w której została wykonana praca:

rok wykonania:

koncepcja pracy:

w jaki sposób Twoja praca nawiązuje do problematyki Praw Człowieka? Czy Twój projekt posiada jakieś walory edukacyjne w tym zakresie?

opis techniczny / wymagania / potrzebna przestrzeń ekspozycyjna / pozostałe „parametry” (liczba obiektów wchodzących w skład Twojej pracy, ich wymiary, waga itd. )

sprzęt potrzebny do montażu Twojej pracy, który powinien być zapewniony przez organizatorów wystawy :

wymagane wsparcie w czasie instalacji Twoich prac oraz trwania wystawy ze strony organizatora:

niezbędne wsparcie finansowe ze strony organizatora, potrzebne do Twojego uczestnictwa, realizacji zaproponowanych prac w tym projekcie:

czy zamierzasz uczestniczyć w naszym projekcie osobiście, czy tylko dostarczyć nam swoje prace? Dlaczego?

dodatkowe informacje:

Czy zgadzam się na używanie dokumentacji/opisu moich prac w celach promocyjnych projektu “Stand-up”. Sztuka o prawach człowieka?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: