STAND-UP

About STAND-UP // O STAND-UP

“SATAND-UP”

STAND-UP literally we can understand as ‘to fight’, ‘to rise’, ‘to move up’.

STAND-UP means also direct, short commentary of  TV reporter who is describing, by his own words, in very subjective and spontaneous way, the most important present incidents and problems. Life stand-up is often a conversation in geographical distance between journalist and people in TV studio.

STAND-UP . Art about Human Rights”

STAND-UP  is focused on human rights issue by using art as a medium. This project responds to the growing needs for acceptance and respect to diversity, dialog and social reflection.

Artists and activists in such unusual “stand-up” express their experiences and subjective opinions in the field of human rights.  STAND-UP makes possible the dialogue.

STAND-UP mobilizes to conscious about rights of every human. This conscious is essential for claiming and respecting for human rights, even by whispering because sum of such whispers can become to be loud cry.

logo-szkic1

“SATAND-UP”

STAND-UP w bezpośrednim tłumaczeniu z języka angielskiego na polski oznacza ‘wstać’, ‘podnieść się’, ‘ująć się’, ‘stawić czoło’.

STAND-UP oznacza również bezpośrednią, krótką relację dziennikarza telewizyjnego, który własnymi słowami, najczęściej w sposób zupełnie subiektywny i spontaniczny, opisuje daną sytuację lub komentuje konkretny problem. STAND-UP w wypadku relacji „na żywo”, ma często formę dialogu „na odległość” pomiędzy relacjonującym reporterem a prowadzącymi w studiu.

STAND-UP . Sztuka o Prawach Człowieka”

STAND-UP to projekt poświęcony problematyce praw człowieka wykorzystujący sztukę jako medium. Ta inicjatywa ma przyczyniać się do wzrostu świadomości o tej tematyce oraz promować dialog, aktywność obywatelską i społeczną refleksję.

Twórcy i aktywiści właśnie w takim nietypowym artystycznym stand-up’ie wyrażają swoją opinię w zakresie tematyki praw człowieka. W ten sposób STAND-UP czyni możliwym dialog o problemach wielu w jednostkowym ujęciu.

STAND-UP wzywa do zwiększania świadomości w zakresie praw każdego człowieka. Ta świadomość jest niezbędna do respektowania i domagania się ich, nawet za pomocą szeptu, bo przecież ich suma może stać się głośnym wołaniem o przestrzeganie tych praw.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s